Usluge za studente
Ovaj sistem nudi diplomcima univerziteta koji učestvuju u projektu uslugu izrade CV-a koji će biti vidljivi i dostupni preduzećima radi mogućeg zapošljavanja.

Svakom diplomcu nude se sledeće besplatne usluge:

Izrada CV-a je rezervisana za diplomce univerziteta koji učestvuju u projektu.

U sklopu CV-a uz lične informacije (ime, mesto rođenja, itd.) navode se i podaci o obrazovanju osobe (univerzitet, fakultet, nivo visokog obrazovanja, ocena studiranja, datum diplomiranja, naslov, tema i rezime završnog rada, ključne reči, mentor, itd.).

U CV-u se uz dosadašnje radno iskustvo navodi i vrsta željenog posla, tako da je u CV uključen i opis jezičkih veština i tehničkih sposobnosti (npr. ECDL), kao i pregled svih dosadašnjih relevantnih aktivnosti, publikacija i zasluga. Moguće je priložiti i link na web stranicu sa dodatnim podacima.

Diplomirani studenti Fakulteta inženjerskih nauka mogu se registrovati u bazi, nakon davanja pismene saglasnosti, putem linka: