Usluge za Preduzeća
Baza podataka AdriaHUB je moćan alat u potrazi za radnom snagom koji će uticati na tržište zapošljavanja putem Interneta. Menadžeri za ljudske resurse mogu pregledati putem Interneta hiljade CV-a diplomaca koji su se uključili u projekat. CV se mogu odabrati upotrebom naprednog pretraživanja i definisanjem ciljnih karakteristika profila budućeg zaposlenog.

Dodatne informacije: http://international.almalaurea.it/adriahub/ent/Default.aspx?lang=srl